Kronovalls Vinslott

Johanssons Byggplåt i Malmö AB håller på att byta all takplåt.

Tak-konstruktionen är från en svunnen tid med virke av dimensioner och former, som man knappt ser idag.

Jag hade turen, att bli tillfrågad om jag ville byta ut vad som behövs inom träarbete. Det är självklart ett av det roligaste arbete jag kunna få, tycker jag, om man tycker om att arbeta med trä.

Bilderna nedan kan inte visa allt, men man kan kanske få en uppfattning av vad det innefattar.

Renovering av flaggtorn inklusive flaggtornshatt

Renovering av tak och bärande konstruktion